lista recenzentów

 

 

2011

Lucyna Gebert (Uniwersytet Sapienza, Rzym), Maciej Grochowski (UMK w Toruniu), Natalia Hobzey (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów), Józef Kąś (UJ), Ałła Kożynowa (Państwowy Uniwersytet Białoruski, Mińsk), Danguolė Mikulėnienė (Litewska Akademia Nauk, Wilno), Bogusław Nowowiejski (UwB), Anna Pajdzińska (UMCS), Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski, Niemcy), Jerzy Sierociuk (UAM)

2012

František Čermak (Uniwersytet Karola, Praga), Kinga Geben (Uniwersytet Wileński, Litwa), Maciej Grochowski (UMK w Toruniu), Elżbieta (IPIPAN), Natalia Hobzey (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów), Piotr Pędzik (Uniwersytet Łódzki), Władimir Płungjan (Instytut Języka Rosyjskiego RAN, Moskwa), Adam Przepiórkowski (IPIPAN), Marko Tadić (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja).

2013

prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (Kraków, Polska), prof. dr hab. Stanisław Stachowski (Kraków, Polska), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok, Polska), prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków, Polska), prof. dr hab. Lucyna Gebrat (Włochy, Rzym), prof. dr hab. Natalia Hobzey (Lwów, Ukraina), prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Lipsk, Niemcy), prof. dr hab. Danguolė Mikulėnienė (Wilno, Litwa), prof. dr hab. Ałla Kożynowa (Mińsk, Białoruś)

2014

prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), prof. dr hab. Jaroslav Lipowski (Hradec Králové, Czechy),prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Gdańsk, Polska), prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Lublin, Polska), prof. dr hab. Renata Przybylska (Kraków, Polska), prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Lublin, Polska), prof. dr hab. Stanisław Borawski (Zielona Góra, Polska), prof. dr hab. Maria Borejszo (Poznań, Polska), dr hab. Ewa Dięgiel (Warszawa, Polska), dr hab. prof. UMK Adam Dobaczewski (Toruń, Polska), prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń, Polska), dr hab. Elżbieta Hajnicz (Warszawa, Polska), dr hab. Irena Jaros (Łódź, Polska), prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków, Polska), prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice, Polska), prof. dr hab. Aniela Ludwika Korzon (Wrocław, Polska), dr hab., prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań, Polska), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok, Polska), prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Warszawa, Polska), dr hab., prof. UAM Norbert Ostrowski (Poznań, Polska), prof. dr hab. Halina Pelcowa (Lublin, Polska), prof. dr hab. Alicja Phian-Kijasowa (Poznań, Polska), prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (Wrocław, Polska), dr hab., prof. PAN Zofia Sawaniewska-Mochowa (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań, Polska), prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (Kraków, Polska), dr hab. Urszula Sokólska (Białystok, Polska), dr hab., prof. PAN Wanda Szulowska (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin, Polska), prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szykowski (Warszawa, Polska), prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole, Polska), prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Kraków, Polska)

2015

prof. dr hab. Piotra Łobacz (Poznań, Polska), dr hab. prof. APJTK Ryszard Gubrynowicz (Warszawa, Polska)